Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Budowa linii 400 kV - luty 2020

W lutym prowadzono dalsze prace związane z budową linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa - Czarna. Ukończono fundamenty na wszystkich stanowiskach słupowych oraz zostały wybudowane kolejne 3 słupy. Kontynuowano też prace w zakresie montażu przewodów fazowych i odgromowych. Do końca miesiąca wybudowano łącznie, wszystkie 233 fundamenty i postawiono 230 słupów. Przewody fazowe przeciągnięto na długości około 88 km.

 

 

Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna (luty 2020)

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna