Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Budowa linii 400 kV - listopad 2019

W listopadzie kontynuowano prace związane z budową linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa - Czarna. Ukończono fundamenty na kolejnych 2 stanowiskach słupowych oraz zostały wybudowane kolejne 2 słupy. Kontynuowano też prace w zakresie montażu przewodów fazowych i odgromowych. Do końca miesiąca wybudowano łącznie 224 fundamenty i postawiono 222 słupy. Przewody fazowe przeciągnięto na długości około 60 km.

Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna (listopad 2019 r.)

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna