Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Budowa linii 400 kV - kwiecień 2020

W kwietniu zakończono montaż przewodów fazowych i odgromowych oraz prace związane z malowaniem słupów. Trwają końcowe sprawdzenia oraz prace mające na celu usunięcie ewentualnych drobnych usterek przed załączeniem linii pod napięcie.

 

 Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna (kwiecień 2020)

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna