Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Budowa linii 400 kV - grudzień 2019

W grudniu prowadzono dalsze prace związane z budową linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa - Czarna. Ukończono fundamenty na kolejnym stanowisku słupowym oraz został wybudowany kolejny słup. Kontynuowano też prace w zakresie montażu przewodów fazowych i odgromowych. Do końca miesiąca wybudowano łącznie 225 fundamentów i postawiono 223 słupy. Przewody fazowe przeciągnięto na długości około 60 km.

 

 

Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna (grudzień 2019)

 

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna