Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Aktualności

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Gminie Ruja

Rada Gminy Ruja podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa - Czarna.
więcej »

Dyskusje publiczne w gminach Męcinka i Legnickie Pole

W kolejnych gminach odbyły się dyskusje publiczne nad projektami Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
więcej »

Dyskusje publiczne

W kolejnych gminach odbyły się dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach MPZP dla linii 400 kV Mikułowa - Czarna.
więcej »

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sulików

Rada Gminy Sulików podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa - Czarna.
więcej »

Uchwalone zmiany SUiKZP w Gminie Krotoszyce i Gminie Pielgrzymka

Rada Gminy Krotoszyce i Rada Gminy Pielgrzymka podjęły uchwały o zmianie SUiKZP.
więcej »

Uchwalona zmiana SUiKZP w gminie Złotoryja

Rada Gminy Złotoryja podjęła uchwałę o zmianie SUiKZP.
więcej »

Uchwalone zmiany SUiKZP w Gminie Nowogrodziec i Gminie Lubań

Rada Miejska w Nowogrodźcu i Rada Gminy Lubań podjęły uchwały o zmianie SUiKZP.
więcej »

Uchwalona zmiana SUiKZP w Siekierczynie

Rada Gminy Siekierczyn podjęła uchwałę o zmianie SUiKZP.
więcej »

Przedstawiciele terenowymi

Trwają indywidualne rozmowy z właścicielami działek, na których zlokalizowany będzie pas technologiczny projektowanej linii.
więcej »

Nagroda za drugie miejsce w akcji edukacyjnej - "Energia dla Dolnego Śląska!"

W dniu 4 września 2017 r. przekazaliśmy nagrodę za drugie miejsce w konkursie filmowym "Energia dla Dolnego Śląska!"
więcej »
Strona: 12345678
INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna