Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Aktualności

Budowa linii 400 kV

W marcu 2019 r. prowadzono dalsze prace związane z budową linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa - Czarna.
więcej »

Informacja o postępie prac

W lutym 2019 r. w gminach Ruja, Legnickie Pole, Męcinka, Krotoszyce, Złotoryja i Pielgrzymka prowadzono prace związane z budową linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa - Czarna.
więcej »

Trwa budowa linii 400 kV

W styczniu 2019 r. kontynuowano budowę linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa - Czarna.
więcej »

MPZP w gminie Legnickie Pole

Rada Gminy w Legnickim Polu podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa - Czarna.
więcej »

Rozpoczęła się budowa linii 400 kV Mikułowa – Czarna

Ruszyły prace budowlane przy linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa – Czarna. Pierwsze fundamenty pod nowe słupy powstają w gminach Ruja, Męcinka i Legnickie Pole.
więcej »

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w kolejnych gminach

Rady Gmin w Siekierczynie, Lubaniu, Krotoszycach i Męcince oraz Rada Miejska w Lwówku Śląskim podjęły uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa - Czarna.
więcej »

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Pielgrzymce i Nowogrodźcu

Rada Gminy Pielgrzymka i Rada Miejska w Nowogrodźcu podjęły uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa - Czarna.
więcej »

Pozwolenia na budowę

Wykonawca budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa – Czarna uzyskał dwa pozwolenia na budowę.
więcej »

Zbliża się termin rozpoczęcia prac budowlanych

W listopadzie br. planowane jest rozpoczęcie prac związanych z budową linii 400 kV Mikułowa – Czarna
więcej »

Uchwalona zmiana SUiKZP w Gminie Męcinka

Rada Gminy Męcinka podjęła uchwałę o zmianie SUiKZP.
więcej »
Strona: 123456789
INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna