Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Aktualności

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Pielgrzymce i Nowogrodźcu

Rada Gminy Pielgrzymka i Rada Miejska w Nowogrodźcu podjęły uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa - Czarna.
więcej »

Pozwolenia na budowę

Wykonawca budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa – Czarna uzyskał dwa pozwolenia na budowę.
więcej »

Zbliża się termin rozpoczęcia prac budowlanych

W listopadzie br. planowane jest rozpoczęcie prac związanych z budową linii 400 kV Mikułowa – Czarna
więcej »

Uchwalona zmiana SUiKZP w Gminie Męcinka

Rada Gminy Męcinka podjęła uchwałę o zmianie SUiKZP.
więcej »

O budowie w urzędach

W sierpniu i we wrześniu br. w urzędach wszystkich gmin leżących na trasie nowo budowanej linii 400 kV Mikułowa - Czarna odbyły się spotkania dotyczące etapu budowy.
więcej »

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Gminie Złotoryja

Rada Gminy Złotoryja podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa - Czarna.
więcej »

Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla inwestycji „Budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa – Czarna”. Decyzja stała się ostateczna w dniu 4 czerwca 2018 r. Od decyzji nie wpłynęło żadne odwołanie.
więcej »

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Gminie Ruja

Rada Gminy Ruja podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa - Czarna.
więcej »

Dyskusje publiczne w gminach Męcinka i Legnickie Pole

W kolejnych gminach odbyły się dyskusje publiczne nad projektami Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
więcej »

Dyskusje publiczne

W kolejnych gminach odbyły się dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach MPZP dla linii 400 kV Mikułowa - Czarna.
więcej »
Strona: 12345678
INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna