Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Aktualności

Demontaż starej linii 400 kV Mikułowa – Czarna

Energia elektryczna już płynie nową linią 400 kV Mikułowa – Czarna. To oznacza, że w najbliższych tygodniach rozpocznie się demontaż starej linii. Dzięki jej rozebraniu gminy będą mogły zagospodarować tereny dotychczas zajęte przez infrastrukturę przesyłową.
więcej »

Rozruch próbny linii

W najbliższych tygodniach przeprowadzony zostanie rozruch próbny linii 400 kV
więcej »

Przygotowania do rozbiórki starych konstrukcji

Trwają przygotowania do prac związanych z demontażem starej linii 400 kV
więcej »

Zapraszamy do kontaktu

Wszystkich zainteresowanych inwestycją zapraszamy do kontaktu
więcej »

Zakończono prace związane z budową nowej linii

Zakończono prace związane z budową nowej linii 400 kV
więcej »

Rozbiórka istniejącej linii 400 kV

Wojewoda Dolnośląski prowadzi postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na rozbiórkę istniejącej linii 400 kV Mikułowa- Czarna.
więcej »

Budowa linii 400 kV - kwiecień 2020

W kwietniu prowadzono dalsze prace związane z budową linii 400 kV
więcej »

Trwają prace związane z budową linii 400 kV - marzec 2020

W marcu prowadzono roboty związane z budową linii 400 kV
więcej »

Budowa linii 400 kV - luty 2020

W lutym prowadzono dalsze prace związane z budową linii 400 kV
więcej »

PSE dało gminom MOC!

Mieszkańcy korzystają już z projektów społecznych wspieranych przez Inwestora. W piętnastu gminach, w których PSE prowadzi działania inwestycyjne, zrealizowano szesnaście inicjatyw społecznych. Inwestor wyłonił je w ramach I edycji konkursu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”.
więcej »
Strona: 123456789
INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna