Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Wręczyliśmy nagrody

Z końcem czerwca przekazaliśmy nagrody zwycięzcom konkursu filmowego "Energia dla Dolnego Śląska!"

Celem akcji edukacyjnej było budowanie akceptacji społecznej dla budowy linii poprzez wzrost wiedzy
o zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem energetycznym województwa dolnośląskiego oraz zwiększenie wiedzy na temat inwestycji.

Ostatecznie w ramach konkursu swoje prace przesłały gimnazja z sześciu gmin leżących na trasie Mikułowa-Czarna (Siekierczyn, Nowogrodziec, Krotoszyce, Męcinka, Legnickie Pole, Ruja). W konkursie wzięło udział ok. 70 uczniów.
Wyniki konkursu zostały ogłoszone 12 czerwca.
W części dotyczącej linii Mikułowa-Czarna nagrodzono filmy przesłane przez:
• gimnazjum w Męcince – I miejsce,
• gimnazjum w Siekierczynie – II miejsce,
• gimnazjum w Legnickim Polu – III miejsce.

Wszystkim pozostałym uczestnikom jeszcze dziękujemy za pracę, którą włożyli w przygotowanie swoich filmów.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna