Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

O budowie w urzędach

W sierpniu i we wrześniu br. w urzędach wszystkich gmin leżących na trasie nowo budowanej linii 400 kV Mikułowa - Czarna odbyły się spotkania dotyczące etapu budowy. Spotkania odbyły się w 11 gminach: Sulików, Siekierczyn, Lubań, Nowogrodziec, Lwówek Śląski, Pielgrzymka, Złotoryja, Krotoszyce, Męcinka, Legnickie Pole, Ruja. W trakcie spotkań, na które zaproszeni zostali radni, sołtysi i przedstawiciele policji, omówione zostały zagadnienia najbardziej interesujące włodarzy i mieszkańców. Przedstawiono przybliżony harmonogram prac, kwestie związane z wyborem dróg dojazdowych, ewentualnymi szkodami i odszkodowaniami oraz utrudnieniami, które mogą pojawić się podczas robót.

Podczas spotkań zaprezentowano również dodatkowy informator o etapie budowlanym inwestycji. Informator w wersji papierowej znajdą Państwo w urzędach gmin / urzędach miejskich, a w elektronicznej tutaj (lub zakładce "Materiały do pobrania").

Prace rozpoczną się w październiku 2018 roku. Linia będzie budowana etapami. O tym, gdzie i kiedy rozpoczynane będą roboty, będziemy informować z wyprzedzeniem. W urzędach gmin / urzędach miejskich i na tablicach sołeckich zostaną umieszczone plakaty. Ogłoszenia w tej sprawie zamieszczone zostaną także na stronie internetowej inwestycji.

 

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna