Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Informacja o postępie prac - maj 2019

W maju 2019 r. ukończono fundamenty na kolejnych 24 stanowiska słupowych oraz zostało wybudowanych kolejnych 27 słupów. Kontynuowano też prace w zakresie montażu przewodów fazowych. Do końca maja 2019 r. wybudowano łącznie 132 fundamenty i postawiono 101 słupów. Przewody fazowe przeciągnięto na długości około 12 km.

Prace budowlane są obecnie prowadzone w gminach Ruja, Legnickie Pole, Męcinka, Krotoszyce, Złotoryja, Lwówek Śląski, Pielgrzymka, Nowogrodziec i Lubań.

 

Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna (maj 2019 r.)

 

 Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna (maj 2019 r.)

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna